فکر می‌کند که اگر بانک در قبالِ دادن تسهیلات، سود بیشتری بگیرد، مرتکب رباخواری شده است؛ به خاطر همین، دنبال بانکی می‌گردد تا در مقابل وام یا تسهیلاتی که می‌گیرد، سود کمتری بدهد تا ربا نباشد. البته این فقط فکر او نیست، فکر بسیاری از مردم هم هست.
اینکه بانک سود بیشتری می‌گیرد بی‌انصافی هست، اما الزاماً ربا نیست؛ چون ممکن است سود بیشتری بگیرد اما ربا نباشد و ممکن است سود کم ربا باشد؛ بنابراین زیادی و کمی سود، تأثیری در ربوی بودن وام یا تسهیلات بانکی ندارد؛ زیرا ربا در صورتی محقق می‌شود قرض به شرط زیاده باشد.
پولی که بانک به مردم می‌دهد یا در قالب وام قرض الحسنه می‌دهد و یا در قالب عقود؛ مانند مضاربه، خرید دین، فروش اقساطی و غیره و منشاء ربا هم، درست اجرا نشدن قوانین بانکی می‌باشد؛ قوانینی که شورای نگهبان آنها را تصویب کرده است.
رساله‌ی آموزشی ج۲ ص۳۳۳؛ درس‌های بانکداری اسلامی حجت الاسلام سید عباس موسویان +.