وقتی از حاج آقا شنید که "حرمت احتکار فقط در غلّاتِ چهارگانه و روغن و زیتون است۱،"  تبسم در  صورتش  نمایان شد و گفت: الحمدلله! ما آنها را انبار نمی‌کنیم.

گفتم: درست است حرمتِ احتکار از منظر اسلام، همان است که حاج آقا فرمودند، ولی احتکار سایر نیازهای مردم هم، امری ناپسند و مکروه است. البته حکومت اسلامی زمانی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر اجناس نیز، جلوگیری کند.۲

نکته: احتکار این است که کالا را به انگیزه‌ی زیاد شدن قیمت آن، انبار کنی.۳

۱. امام خمینی: تحریر الوسیله ج۲ ص۳۵۹؛ امام خامنه‌ای: أجوبه الاستفتائات، س ١٤٦٨.

۲. توضیح المسائل (محشّی)، ج۲، ص۱۰۲۷.

۳. احکام عمومی بازار، ص۳٨