هنگام وضو، مسحش را از سر یکی از انگشت‌ها تا برآمدگی روی پا می‌کشد. اما فتوای مراجع محترم در مورد مسح پا متفاوت است.

امام خمینی و مکارم: باید پا را از سر یکی از انگشت‌ها تا برآمدگی روی پا، مسح کند و بنابر احتیاط مستحب تا مفصل پا مسح نماید. توضیح المسائل مراجع، م۲۵۲.

امام خامنه‌ای و سیستانی: باید پا را از سر یکی از انگشت‌ها تا مفصل، مسح نماید. أجوبة الاستفتائات، س۱۰۶.