احتمال ‌می‌دهد برخی از مشتریان، برای چَت با نامحرمان و یا رفتن به سایت‌های غیراخلاقی به کافی‌نت می‌آیند؛ یعنی استفاده‌ی حرام از اینترنت می‌کنند. 

صاحب کافی‌نت باید بداند در صورت احتمال به استفاده‌ حرامِ مشتریان از اینترنت مغازه، درآمدش اشکال ندارد، اما اگر بداند که مشتری از ابزاری که در اختیار او قرار داده می‌شود استفاده‌ی حرام می‌کند، کسب‌درآمد از این طریق جایز نیست.

خط جدا کننده

امام خامنه‌ای: سایت، پرسش‌های متداول، مسائل فرهنگی و اجتماعی، س۴۹۳.