نماز که تمام شد، رو کرد به ما و گفت: شما باعث شدید، امروز من از فیض نماز جماعت، محروم شوم. 
خواستم بگویم ما مسافریم و ... که خودش ادامه داد، می‌د‌انم شما مسافرید و زائرین حرم حضرت معصومه سلام‌‌الله‌علیها، ولی باید می‌دانستید اگر به‌محض خواندن دو رکعت نماز، فوراً برای خواندن دو رکعت بعدی اقتدا می‌کردید، جماعت‌ِصفِ بعد و من، صحیح می‌شد. 

 امام خامنه‌ای: رساله آموزشی، ج۱، ص۱۹۶؛ أجوبة الاستفتائات، ۵77.