ماشینی را برای تامین نیازهای شخصی‌اش خریده است، اما بعضی اوقات، مسافرکشی هم می‌کند. 

او می‌داند به آن مقدار از وسیله که با آن کار می‌کند، خمس تعلق می‌گیرد؛ مثلاً اگر ارزش ماشین، بیست میلیون تومان باشد و سه ماه  تابستان را با آن کار بکند، سرِ سالِ خمسی، باید نسبت به یک‌چهارم ارزش ماشین، خمس آن را بدهد. (یک میلیون تومان) [۱]

[۱] امام خامنه‌ای: استفتاء پرسمان دانشجویی از دفتر.