از اول تکلیف و حتی قبل از اون، عاشق حجابش بود. سنش کم بود ولی خوب حجابش را در مقابل نامحرمان رعایت می‌کرد. به دخترایی که به حجاب‌شون اهمیت نمی‌دادند با مهربانی تذکر می‌داد و می‌گفت: اگر سن دختری - به تاریخ شمسی - هشت سال و نه ماه شده باشد، باید حجابش را رعایت کند. [۱] 

پ.ن: سن بلوغ دختران، تمام شدن نه سال قمری است و به تاریخ شمسی هشت سال و هشت ماه و بیست روز می‌باشد. 

[۱] امام خامنه‌ای: استفتا از دفتر؛ مردم و برداشت‌های نادرست از احکام، ص۲۳.