به من میگه آبجی،

خودم بزرگش کرده‌ام، 

مثل پسرم!

جای برادرمه، 

با هم بزرگ شده‌ایم، 

ما این حرفا رو نداریم و  غیره.

اینا حرفای برخی خانوماست، وقتی بهشون میگیم: چرا در مقابل پسر خاله، پسر عمو حجابتان را رعایت نمی‌کنید یا حتی باهاشون دست میدید، کارشون را با این حرفا توجیه می‌کنند. در حالی که دختر و پسر (زن و مرد) نامحرم تنها با یکی از راه‌های شرعی به یکدیگر محرم می‌شوند و موارد مذکور راه شرعی برای محرمیت نیستند. [۱]

[۱] امام خامنه‌ای، سیستانی و مکارم: استفتا