داشت وضو می‌گرفت در حالی که مدت کمی به شروع مسابقه مونده بود.

پرسیدم: مگه نمازتو نخونده‌ای؟

جواب داد: قبول بشه خونده‌ام.

اگز نمازتو خونده‌ای، پس برای چی وضو می‌گیری؟ گفت: اولاً وضو نور۱ است و خوب است انسان همیشه وضو داشته باشد.

ثانیاً ان شاء الله، اگر حریفمان را شکست دادیم و شدیم برنده‌‌ی مسابقه، و خواستیم پرچم ایران را بالای سرمان ببریم و بدنمون به آرم پرچم خورد، اشکالی نداشته باشد؛ چون مس آرم پرچـم، اگر در نظر عرف، اسم جـلاله شمرده بشه، مسّ آن بدون وضو حرام است، و در غیر اینصورت اشکال ندارد، اگر چه بهتر است، آرم را بدون طهارت مس نکنیم۲.

[۱] وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۷۷. [۲] امام خامنه‌ای: سایت، احکام مناسبتی، دهه‌ی مبارک فجر