به قصد اینکه از همسرش، منی خارج شود، او را با دست تحریک می‌کند. او می‌داند که استمنا به وسیله‌ بدن همسر، اشکالی ندارد۱.

[۱] امام خامنه‏‌ای: اجوبة الاستفتاءات، س۷۸۸؛ مکارم: استفتاءات، ج۱، س۱۲۴۶؛ سیستانی: سایت.