ابتدای سال خمسی کارمندان و کارگران چه زمانی می‌باشد؟

آغاز سال خمسى براى کارمندان و کارگران، اولین درآمد یا حقوقشان می‌باشد و چنانچه از مخارج سال، زیاد بیاید، باید خمسش را بپردازند. (امام خامنه‌اى: اجوبة الاستفتائات، س۹۹۵. آیت الله مکارم: توضیح المسائل، م۱۴۸۶)

همان روزی که شروع به کار می‌کنند، سال خمسی می‌باشد و چنانچه از مخارج سالشان زیاد بیاید، باید خمس آن را بپردازند. (آیت الله سیستانی: استفتای پیامکی)