س: آیا جوهر خودکار و ماژیک مانع از رسیدن آب به پوست می‌گردند؟

ج: اگر جرم داشته باشند مانع است و برای وضو باید برطرف شود. امام خامنه‌ای: اجوبةالاستفتائات، س۱۴۱؛ آیت الله مکارم: استفتائات، ج۲، س۵۵؛ آیت الله سیستانی: سایت.

تبصره: تشخیص اینکه جرم دارد یا نه، بر عهده‌ی مکلف است و کار فقیه نیست. اما بعضی فقهاء گفته‌اند که در مورد رنگ خودکار که رنگ غلیظ‌تری دارد تجربه کرده‌اند‌ و به این نتیجه رسیده‌اند که خودکار جرم ضعیفی دارد و مانع از رسیدن آب به پوست نمی‌باشد. آیت الله مکارم: استفتائات، ج۲، س۵۵.