کانال سایت شهید آوینی ایتا | بررسی کلام و آثار متفکر شهید، سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی