کانال قرار هفده ایتا |کانال رسمی ستاد اقامه‌ی نماز