سه شنبه‌های مهدوی| مقدمه‌ای ست برای یادآوریِ عزیزترینی که در این شلوغی‌های زندگی، شده است غریب‌ترین..