مؤمنی از دنیا رفته، مستحب است در شب اول قبر بعد از نماز عشاء، دو رکعت نماز وحشت برای او بخوانیم. 

نماز وحشت یا لیلة الدفن بدین صورت است که در رکعت اول بعد از حمد، آیت‌الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد، ۱۰ مرتبه‌ی سوره قدر بخوانیم و بعد از سلام بگوییم:

«اللهم صَلِّ عَلى مُحمد و آل مُحمد و ابعَث ثوابَها الى قبرِ فلان بن فلان» [۱]

[۱] امام خمینی: توضیح المسائل، م۶۳۸.