وقتی خونه‌ی کسی مهمان می‌شویم ممکن است کوچولوی ما خراب‌کاری بکند و یکی اثاثیه‌های میزبان مانند فرش و لحاف و غیره را نجس کند در این مواقع لازم نیست میزبان را مطلع کنیم که گاهاً باعث زحمتِ اهالی خانه می‌شود؛ چون اطلاع دادن در غیر از خوردنى و آشامیدنى و ظرف‌هاى غذا، لازم نیست. 

توضیح المسائل امام خمینی، م۱۴۶. امام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتائات، سؤال ۲۸۲