همیشه نمازش را اول وقت می‌خواند، حتی در مسافرت. 

موقع اذان صبح از ماشین پیاده می‌شود تا برای نماز وضو بگیرد، اما آنقدر هوا سرد است که صورت و دست‌هایش را می‌شوید و مسحش را داخل نمازخانه می‌کشد.

او باید توجه داشته باشد که «اگر میان اعضای وضو، به قدری فاصله بیندازد که در هنگام شستن یا مسح کردن عضوی، جاهایی که پیش از آن شسته، خشک شود، وضویش باطل می‌شود.»

امام خمینی: توضیح المسائل مراجع ج۱ م۲۸۳؛ رساله آموزشی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بخش شرایط وضو. مکارم: سایت؛ سیستانی: توضیح المسائل م۳۱۰.